Dezynfekcja

  Opatentowane programy mycia OXIVARIO, OXIVARIO PLUS, ORTHOVARIO
To specjalna metoda mycia, która w sposób bezpieczny dla narzędzi, wykonanych zarówno ze stali szlachetnej jak i z aluminium, usuwa najtrudniejsze do usunięcia zabrudzenia  proteinowe.

Opatentowane programy mycia od standardowego Vario TD różnią się dodatkowym cyklem mycia z nadtlenkiem wodoru wprowadzonym w pierwszej fazie. Proces ten utlenia i rozpuszcza pozostałości protein zgromadzonych podczas operacji. Skuteczność tej metody potwierdziła chemiczna analiza białka i wykonana w podczerwieni spektroskopia narządzi zanieczyszczonych proteinami.

Metoda ta jest nie tylko bardziej dokładna i skuteczna od standardowych procesów mycia, ale także znacznie oszczędza czas przygotowania narządzi. Gwarantuje skuteczny proces mycia narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, ortopedycznych chroniąc przy tym materiały, z których są one wykonane.
 
 

Programy specjalne do specjalnych zastosowań

Urządzenia laboratoryjne: m.in. programy do pipet, tworzyw sztucznych, do silnych zabrudzeń, do zabrudzeń organicznych i nieorganicznych, oleju

Urządzenia medyczne: m.in. do okulistyki, ortopedii, anestezjologii, program prewencyjny przy chorobie Creutzfelda – Jakoba, programy do narzędzi stomatologicznych

  Automatyczne rozpoznawanie wózków
Listwa magnetyczna zamocowana na wózku z narzędziami skanowana jest za pomocą czujników umieszczonych wewnątrz komory myjącej. Na podstawie informacji zapisanych na listwie automatycznie, po umieszczeniu wózka w myjni, uruchamiany jest odpowiedni program. Pozwala to uniknąć błędu w wyborze programu oraz oszczędza czas.
  Dwie wydajne pompy obiegowe
Dla jeszcze lepszych rezultatów mycia zastosowane są dwie pompy obiegowe: jedna przeznaczona do pracy ramion w komorze myjącej, druga do systemu iniekcyjnego, z dostosowanym ciśnieniem zapewniającym odpowiedni strumień wody.

 

Innowacje PG

  Perfect Speed Control
Kontrola ramion myjących – wyświetlacz na panelu pokazuje informacje czy praca ramion myjących zarówno tych w komorze myjącej jak i tych zintegrowanych z koszami i wózkami przebiega prawidłowo.
  Perfect Touch Control
Monitorowanie całego procesu mycia. Intuicyjne i elastyczne sterowanie dotykowe z czytelnymi komunikatami na dużym wyświetlaczu. Czas oddziaływania temperatury uzależniony od wartości A0
  Perfect Eco
Oszczędność ok. 120 litrów wody na cykl dzięki systemowi jej odzyskiwania. Woda z kondensatora pary zostaje schładzana i gromadzona w zbiorniku do ponownego uzytku.
  Perfect Pure Sensor
Możliwość definiowania i kontroli przewodności wody. Jeżeli podczas ostatniego płukania zdefiniowana przez użytkownika przewodność nie jest prawidłowa, automatycznie uruchamiany jest następny proces płukania.
  Perfect Hepa Drying
Gwarantowana czystość powietrza. Zastosowany filrt HEPA klasy EU13 zapobiega przedostawaniu się niepożadanych zanieczyszczeń z grzałki, dmuchawy czy tłumika do komory myjącej.
  Perfect Doc
Ciągła i pełna dokumentacja procesu mycia i dezynfekcji z pełnym zapisem wszystkich parametrów, np.: temperatury, szybkości obrotów, dozowania środków myjących.
  Perfect Flow Sensor
Umożliwia dokładne kontrolowanie ilości dozowanych środków chemicznych. W przypadki wystąpienia niezgodności wskazań wykraczających poza granice tolerancji, wyświetlany jest komunikat o błędach i następuje zatrzymanie programu.